Dokument 2017

Här samlas dokument som är aktuella.

Verksamhetsplan 2017

Medlemsbrev 2017

Möten 2017

Gamla möten

Vi har sparat gamla mötesprotokoll under: Dokument 2016

Ordlista

Dagordning  = ett dokument som förklarar vilka frågor man ska prata om på ett möte. Ordförande för mötet bestämmer dagordningen, men mötet brukar också godkänna dagordningen innan den genomförs.

Justerare = en person som väljs på mötet för att kontrollera att sekreteraren har skrivit det som har sagts och beslutats i prokotollen.

Konstituerande möte = ett möte där t.ex. en styrelse bestämmer vilka roller och ansvar de ska ha.

Minnesanteckningar = lite som ett protokoll men inte lika noga med justerare.

Protokoll = ett dokument där det tydligt ska framgå vilka frågor som har diskuterats på ett möte och vilka beslut som har fattats.

Årsmöte = ett möte där alla medlemmar är inbjudna och välkomna att fatta beslut. Årsmötet bestämmer bland annat vilka som ska sitta i styrelsen under nästa år.

Kommentera