Dokument 2018

Här samlas dokument från 2018.

Möten 2018

Gamla möten

Vi har sparat gamla mötesprotokoll under:

Ordlista

Dagordning  = ett dokument som berättar vad man ska prata om på ett möte. Ordförande för mötet bestämmer dagordningen, men mötet brukar också godkänna dagordningen.

Justerare = en person på mötet som väljs för att kontrollera att sekreteraren har skrivit det sagts och beslutats i prokotollen.

Konstituerande möte = ett möte där t.ex. en styrelse bestämmer vilka roller och ansvar de ska ha.

Minnesanteckningar = lite som ett protokoll men inte lika noga med justerare.

Ordförande = den som håller i mötet, dvs den som ser till att dagordningen följs och som tydligt berättar vad som bestäms.

Protokoll = ett dokument där det tydligt ska framgå vilka frågor som har diskuterats på ett möte och vilka beslut som har fattats.

Årsmöte = ett möte där alla medlemmar är inbjudna och välkomna att fatta beslut. Årsmötet bestämmer bland annat vilka som ska sitta i styrelsen under nästa år.

Kommentera