Personuppgiftspolicy

Hellefors E-Sports Club tycker att din personliga integritet är viktig och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter så gott vi kan, utan att för den skull tumma på användarvänlighet och smidighet i våra webbtjänster.

Styrelsen har fastställt denna personuppgiftspolicy för att du ska veta vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi kommer ha denna policy på föreningens hemsida för att du så enkelt som möjligt ska kunna hitta den och påminna dig (och oss) om vad som står där.

Eventuella uppdateringar av denna integritetspolicy publiceras på hemsidan. Om styrelsen anser det vara nödvändigt, t.ex. vid en stor förändring, kommer medlemmar att meddelas i enlighet med kallelse till årsmöte.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras online i vår databas på one.com som i sin tur har sina säkerhetsrutiner. Lösenord lagras krypterade i databasen, vilket gör att inte ens styrelsen kan läsa ditt lösenord. Förutom du själv är det endast styrelsen som har tillgång till att ändra dina uppgifter. VIP kan se dina uppgifter för att kunna avgöra om du är medlem, om du har betalat LAN-avgift och för att kunna kontakta dig. Detta för att bokning av LAN ska bli så smidig som möjligt.

Inloggning via Google gör att ytterligare en part har tillgång till delar av dina uppgifter. Du väljer såklart själv om du vill göra denna koppling och du måste göra vissa inställningar på egen hand för att genomföra den. Styrelsen bedömer att kopplingen är minst lika säker som en vanlig lösenordsinloggning, men du får själv avgöra om du ansluter dig.

Föreningens hemsida är uppbyggd i WordPress, det är en mjukvara som ständigt uppdateras för att hållas säker. WordPress uppdateras i regel automatiskt. Annars ser vi till att göra en manuell uppdatering så fort som möjligt om så är fallet. För att skydda överföringen av personuppgifter använder vi en s.k. SSL-anslutning, dvs en krypterad anslutning mellan din webbläsare och servern.

Om du inte vill finnas med i vårt register?

Som medlem i vår förening måste du godkänna hanteringen av dina personuppgifter enligt ovan. Men om du inte längre vill vara med i föreningen har du såklart rätt att få dina uppgifter raderade från våra register. Vi kommer med jämna mellanrum rensa våra register, men om du vill få dina uppgifter raderade snabbare går det såklart att ordna. Kontakta någon i styrelsen om du vill få dina uppgifter raderade och få en bekräftelse på att det är gjort.