Regler

Här samlar vi alla regler under en och samma länk.

Innehåll

Regler för deltagare i aktiviteter

 • Rökning (även vape) och förtäring av alkohol eller droger är strängt förbjudet i våra lokaler.
 • Uppenbart drog- eller alkoholpåverkade personer kommer avvisas från lokalen och kontakt tas med föräldrar eller myndigheter.
 • Skadegörelse av lokalen eller dess innehåll polisanmäls direkt och betalas av den som förstör.
 • Intrång i datorer på LANet är absolut förbjudet, såväl digitalt som fysiskt!
 • Spridning av virus och dylikt på nätverket medför avstängning.
 • Skräpa inte ner! Släng skräp i papperskorgen och torka upp utspilld dricka.
 • Stöld och snatteri polisanmäls direkt.
 • Betalda avgifter återbetalas ej.
 • Vi ansvarar inte för din utrustning, den får du hålla koll på själv.
 • Du ansvarar själv för vad du gör på nätverket och att gällande lagar och regler följs.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att deras barn följer åldersrekommendationerna på dataspel.

På stora LAN gäller dessutom

 • Inga högtalare. Har du inte lurar så får du spela utan ljud.
 • För inget onödigt väsen under nattetid.

Regler för VIP och SuperVIP

De regler som gäller för VIP gäller också för SuperVIP och styrelsen.

 • Vid användning av föreningslokalen
  – måste en VIP delta
  – måste bokning ske på hemsidan. Bokningen skall innehålla vilken aktivitet, tid och rum, vilka som deltar och vem som är ansvarig
  – En ny bokning får göras tidigast när den första bokningen är slut.
 • En VIP skall
  – ta ansvar för lokalen och inventarierna
  – vara ett föredöme för och ta hänsyn till andra medlemar
  – hålla lokalen ren och fin
  – följa föreningens stadgar och alla regler som föreningen har
 • SuperVIP
  – får ansvar för en egen nyckel till lokalen under kalenderåret.
  – skall stå med i nyckelregistret för lokalen.
  – skall visa engagemang för föreningen
 • Max 6st SuperVIP:ar kan få förtroende för att bli SuperVIP under ett kalenderår. (Först till kvarn-principen tillämpas)
 • VIP- och SuperVIP gäller ett verksamhetsår
 • Medlemmar kan ansöka varje år för detta och när som helst under kalenderåret. Använd blankett: Vip-ansokan blankett
 • Missköter man förtroendet som SuperVIP eller VIP kan styrelsen avbryta perioden med omedelbar verkan.

Regler för bokning av lokalen

 • Vid användning av lokalen
  – måste en VIP delta
  – måste bokning ske på hemsidan. Bokningen skall innehålla vilken aktivitet, tid och rum, vilka som deltar och vem som är ansvarig
  – En ny bokning får göras tidigast när den första bokningen är slut.
  – Städning enligt checklistan

Rekommendation

Tänk på att många vill ha tillgång till Allrummet pga projektorn m.m. Boka därför längre LAN i något av de mindre rummen.

Styrelsen vill att så många som möjligt ska få nyttja lokalen och helst till e-sportsaktiviteter. Försök komma överens och behandla varandra med respekt.

Städlista

Följande ska göras efter varje aktivitet i lokalen. Denna lista sammanställdes 2016-07-02 på VIP-mötet.

Kontrollera

 • Att VIP-nyckeln är tillbaka i nyckelskåpet
 • Att fönster är stängda
 • Att dörrar är låsta
 • Lägg kvarglömda saker på LAN-kylen

Städa

Till lokalen hör Uffe/Allrummet, lilla LAN-rummet, köket, hallen, trappen och toaletten. Uffe/Allrummet, toaletten, hallen och trappen ska alltid städas. Diska är också ett krav!

Följande ska alltid göras oavsett vilket rum du har använt

 • Diska
 • Rengör mikrovågsugnen
 • Rengör kaffebryggaren
 • Dammsuga (även toaletten, hallen och trappen)
 • Töm LAN-kylen
 • Torka bord
 • Städa toaletten
 • Töm papperskorgar
 • Gå med sopor
 • Panta burkar (eller knyt ihop säcken och ställ den i köket)

Kommentera