VIP/SuperVIP

Vad är VIP?

Som VIP har du möjlighet att boka LAN i Uffe, men har inte någon egen nyckel till lokalen. VIP-medlemmar får behörighet på hemsidan till att kunna skapa LAN-evenemang i kalendern. Är du VIP så har du alltid ett ansvar när du och dina vänner är i lokalen – du ser till att reglerna följs och att man lämnar lokalen städad. Du har även ansvaret att se till att samtliga LAN-deltagare har betalat sitt LAN-kort.

Vad är SuperVIP?

SuperVIP är en person som kan ha högsta förtroendet man kan få som medlem utan att vara med i styrelsen. Denne person skall vara drivande inom föreningen HESC på deras aktiviteter och så väl som utanför dem. Som SuperVIP får man förtroendet till en nyckel till lokalen och alla rättigheter som medförs med det. SuperVIP ärver alla rättigheter som en VIP-medlem har.

Ansök om att bli VIP

  • För att ansöka om VIP eller SuperVIP skall personen vara medlem i föreningen Hellefors E-sports Club (HESC).
  • Nya VIP-ansökningar tas emot endast på papper. Medlem ansvarar för ifyllandet av ansökan och inlämning till någon styrelseledamot.
  • För omyndig medlem krävs att även vårdnadshavare skriver under och godkänner att barnet får vara VIP
  • Ansökan till Super-VIP kan endast göras av tidigare godkända VIP-medlemmar. Ansökan görs till någon i styrelsen (ingen särskild blankett krävs)
  • Vid godkännande av Super-VIP kompletterar styrelsen ansökan med en nyckelkvittens
  • Dokumenten förvaras hos sekreterare eller utsedd medlemsansvarig styrelseledamot

Du hittar PDF för utskrift här: VIP-ansökan blankett

(om du inte kan skriva ut, kontakta någon i styrelsen)

Regler

Läs föreningens regler under länken Regler

Kommentera